รหัสไปรษณีย์อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพระแสง : 84210

อำเภอพระแสง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระแสง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง (PHRASAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077 369 115
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี