รหัสไปรษณีย์อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพุนพิน : 84130

อำเภอพุนพิน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน (PHUNPHIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077 311 416
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ