รหัสไปรษณีย์อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพุทธมณฑล : 73170

อำเภอพุทธมณฑล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
73170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล (PHUTTHAMONTHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 19/19 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0 2441 9503
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73170

พื้นที่ให้บริการ