รหัสไปรษณีย์อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางเลน : 73130 และ 73190

อำเภอบางเลน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
73130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางเลน
73190    เฉพาะตำบลหินมูล ตำบลบางหลวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน (BANG LEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 158/1 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 034 391 122
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง (BANG LUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
โทรศัพท์ : 034 399 068
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ