รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงของ : 57140

อำเภอเชียงของ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ (CHIANG KHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48/5 หมู่ 8 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 791 555
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ