รหัสไปรษณีย์อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอไทยเจริญ : 35120

อำเภอไทยเจริญ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
35120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา (LOENG NOK THA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 215 หมู่ 11 ถนนพญานาค ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์ : 045 781 361
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ