รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าติ้ว : 35150

อำเภอป่าติ้ว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
35150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ป่าติ้ว (PA TIO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 3/3 หมู่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
โทรศัพท์ : 045 795 062
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
  • ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ