รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองเสือ : 12170

อำเภอหนองเสือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
12170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ (NONG SUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 5 ถนนคลองสิบ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ : 0 2549 1057
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ