รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองเสือ : 12170

อำเภอหนองเสือ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
12170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองเสือ (NONG SUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 5 ถนนคลองสิบ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ : 0 2549 1057
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...