รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาชัยสน : 93130

อำเภอเขาชัยสน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน (KHAO CHAISON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 646 หมู่ 3 ถนนปิยะพัฒน์ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130
โทรศัพท์ : 074 691 176
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง