รหัสไปรษณีย์อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอรามัน : 95140

อำเภอรามัน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
95140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รามัน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รามัน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รามัน (RAMAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
โทรศัพท์ : 073 295 097
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ