รหัสไปรษณีย์อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังสมบูรณ์ : 27250 และ 27210

อำเภอวังสมบูรณ์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
27250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์
27210    เฉพาะตำบลวังใหม่ หมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์ (WANG SOMBUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 25/1 หมู่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
โทรศัพท์ : 037 516 258
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 27250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 1, 5-13 ยกเว้นหมู่ที่ 10
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น (WANG NAM YEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 234 หมู่1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
โทรศัพท์ : 037 251 367
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 27210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 10


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...