รหัสไปรษณีย์อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังน้ำเย็น : 27210

อำเภอวังน้ำเย็น มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
27210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น (WANG NAM YEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 234 หมู่1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
โทรศัพท์ : 037 251 367
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 27210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 10


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...