รหัสไปรษณีย์อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวัฒนานคร : 27160

อำเภอวัฒนานคร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
27160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร (WATTHANA NAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1153 หมู่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 037 261 301
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 27160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...