รหัสไปรษณีย์อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสระโบสถ์ : 15240 และ 15250

อำเภอสระโบสถ์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์
15250    เฉพาะตำบลมหาโพธิ หมู่ 4, 7, 13 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ (SA BOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 293 หมู่ 10 ถนนวังเพลิง-หนองม่วง ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
โทรศัพท์ : 036 439 104
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี หมู่ที่ 1-3, 5-6, 8-12
 • ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ (KHOK CHAROEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 198 หมู่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250
โทรศัพท์ : 036 651 139
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 • ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี หมู่ 4 และ หมู่ 7


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...