รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองม่วง : 15170

อำเภอหนองม่วง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง (NONG MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 462/1-2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์ : 036 431 489
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ