รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองม่วง : 15170

อำเภอหนองม่วง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
15170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง (NONG MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 462/1-2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์ : 036 431 489
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...