รหัสไปรษณีย์อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอมะขาม : 22150

อำเภอมะขาม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
22150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มะขาม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม (MAKHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 229/10 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์ : 039 361 132
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ