รหัสไปรษณีย์อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหลังสวน : 86110 และ 86150

อำเภอหลังสวน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน
86150    เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางมะพร้าว หมู่ 8, 10-14 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน (LANG SUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 159 ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077 541 011
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หมู่ 1-7, 9
 • ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน (PAK NAM LANG SUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 656 หมู่ 3 ถนนปากน้ำหลังสวน-หลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
โทรศัพท์ : 077 551 093
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หมู่ 8, 10-14
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ