รหัสไปรษณีย์อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสวี : 86130

อำเภอสวี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สวี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวี (SAWI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 5 ถนนควนตะล่อม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 077 531 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ