รหัสไปรษณีย์อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสวี : 86130

อำเภอสวี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สวี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวี (SAWI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 5 ถนนควนตะล่อม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 077 531 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ