รหัสไปรษณีย์อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ่อไร่ : 23140

อำเภอบ่อไร่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
23140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ (BO RAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
โทรศัพท์ : 039 591 252
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  • ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  • ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  • ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  • ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด