รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านฉาง : 21130

อำเภอบ้านฉาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
21130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง (BAN CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 147/3 หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 038 601 182
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21130

พื้นที่ให้บริการ