รหัสไปรษณีย์อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปลวกแดง : 21140

อำเภอปลวกแดง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
21140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง (PLUAK DAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038 659 007
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง