รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านค่าย : 21120

อำเภอบ้านค่าย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
21120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย (BAN KHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 259/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038 641 446
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง