รหัสไปรษณีย์อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพระทองคำ : 30220

อำเภอพระทองคำ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย (NON THAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 556 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ : 044 381 177
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ