รหัสไปรษณีย์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพิมาย : 30110

อำเภอพิมาย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิมาย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย (PHIMAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 123 ถนนวนปรางค์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ : 044 471 342
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ