รหัสไปรษณีย์อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังจันทร์ : 21210

อำเภอวังจันทร์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
21210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ (WANG CHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 152/1 หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ : 038 888 286
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง