รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงแสน : 57150

อำเภอเชียงแสน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน (CHIANG SAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 212 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ : 053 777 116
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • ศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ