รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาย้อย : 76140

อำเภอเขาย้อย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
76140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย (KHAO YOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : 17/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ : 032 562 271
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...