รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมพลบุรี : 32190

อำเภอชุมพลบุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี (CHUMPHON BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 183 หมู่ 1 ถนนชุมพลบุรี-ท่าตูม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
โทรศัพท์ : 044 596 073
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ