รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมพระ : 32180

อำเภอจอมพระ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ (CHOM PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 96 หมู่ 6 ถนนปัทมนนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
โทรศัพท์ : 044 581 120
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
  • ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ