รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมพระ : 32180

อำเภอจอมพระ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ (CHOM PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 96 หมู่ 6 ถนนปัทมนนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
โทรศัพท์ : 044 581 120
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
  • ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ