รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งช้าง : 55130

อำเภอทุ่งช้าง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง (THUNG CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์ : 054 795 105
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  • ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
  • ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
  • ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
  • ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน