รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครราชสีมา : 30000, 30004, 30280 และ 30310

อำเภอเมืองนครราชสีมา มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา
30004    เฉพาะตำบลจอหอ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอหอ
30280    เฉพาะตำบลโคกกรวด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ
30310    เฉพาะตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลโคกสูง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอหอ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา (NAKHON RATCHASIMA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 371 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 352
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ (KHAM THALE SO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 2 ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 044 397 148
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30280

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จอหอ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จอหอ (CHO HO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 223/1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30004

โทรศัพท์ : 044 371 547
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30004 / 30310

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ