รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธาราม : 70120

อำเภอโพธาราม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม (PHOTHARAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032 231 222
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ