รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองราชบุรี : 70000

อำเภอเมืองราชบุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี (RATCHABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032 323 257
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ