รหัสไปรษณีย์อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอระแงะ : 96130 และ 96220

อำเภอระแงะ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส
96220    เฉพาะตำบลบองอ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส (TANYONG MAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 192 ถนนระแงะมรรคา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 073 630 632
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...