รหัสไปรษณีย์อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 รหัสไปรษณีย์อำเภอรือเสาะ : 96150

อำเภอรือเสาะ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
96150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ (RUESO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144/5 หมู่ 1 ถนนอัครมาศอุทิศ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 073 571 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ