รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งสง : 80110 และ 80310

อำเภอทุ่งสง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง
80310    เฉพาะตำบลกะปาง ตำบลที่วัง หมู่ 3-4, 11 ตำบลเขาโร หมู่ 5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง (THUNG SONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 80 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075 411 550
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-4, 6-11
 • ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1-2, 5-10
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน (BAN PHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 228 หมู่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
โทรศัพท์ : 075 495 008
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80310

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลเขาโร (หมู่ 5) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลที่วัง (หมู่ 3-4) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ