รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งใหญ่ : 80240

อำเภอทุ่งใหญ่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ (THUNG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 075 489 176
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  • ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  • ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ