รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่สอด : 63110

อำเภอแม่สอด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
63110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด (MAE SOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 307 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ : 055 531 277
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ