รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ระมาด : 63140

อำเภอแม่ระมาด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
63140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด (MAE RAMAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ 4 ถนนโสภิตบรรณาลักษณ์ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
โทรศัพท์ : 055 581 140
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ