รหัสไปรษณีย์อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาทวี : 90160

อำเภอนาทวี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาทวี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี (NA THAWI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์ : 074 371 017
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  • ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ