รหัสไปรษณีย์อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเทพา : 90150 และ 90260

อำเภอเทพา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เทพา
90260    เฉพาะตำบลวังใหญ่ ตำบลลำไพล ตำบลท่าม่วง หมู่ 2-4, 6-7, 10, 12 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เทพา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เทพา (THEPHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 33 ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ : 074 376 298
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 1, 5, 8-9, 11, 13-14
  • ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล (LAM PHLI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 282/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
โทรศัพท์ : 074 478 428
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 2-4, 6-7, 10, 12
  • ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
  • ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ