รหัสไปรษณีย์อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาหม่อม : 90310

อำเภอนาหม่อม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90310    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม (NA MOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 105 หมู่ 6 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์ : 074 382 900
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90310

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
  • ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
  • ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
  • ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...