รหัสไปรษณีย์อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาหม่อม : 90310

อำเภอนาหม่อม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90310    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม (NA MOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 105 หมู่ 6 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์ : 074 382 900
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90310

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
  • ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
  • ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
  • ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ