รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสำโรง : 64120

อำเภอศรีสำโรง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง (SI SAMRONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนพิทักษ์ภูธร ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055 681 406
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ