รหัสไปรษณีย์อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสวรรคโลก : 64110

อำเภอสวรรคโลก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก (SAWANKHALOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 165/5 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 055 642 071
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ