รหัสไปรษณีย์อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสวรรคโลก : 64110

อำเภอสวรรคโลก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก (SAWANKHALOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 165/5 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 055 642 071
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...