รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสัชนาลัย : 64130 และ 64190

อำเภอศรีสัชนาลัย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
64130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย
64190    เฉพาะตำบลท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย (SI SATCHANALAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 685 หมู่ 1 ถนนศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 055 671 483
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย (THA CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนสวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190
โทรศัพท์ : 055 679 203
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 64190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ