รหัสไปรษณีย์อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพนนาแก้ว : 47230

อำเภอโพนนาแก้ว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ (THA RAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 8 ถนนนิตโย ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
โทรศัพท์ : 042 751 236
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...