รหัสไปรษณีย์อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 
รหัสไปรษณีย์อำเภอพังโคน : 47160

อำเภอพังโคน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พังโคน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน (PHANH KHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 189 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 042 771 371
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...