รหัสไปรษณีย์อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 
รหัสไปรษณีย์อำเภอพังโคน : 47160

อำเภอพังโคน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พังโคน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน (PHANH KHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 189 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 042 771 371
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ