รหัสไปรษณีย์อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกุดชุม : 35140

อำเภอกุดชุม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
35140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม (KUT CHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ : 045 789 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ