รหัสไปรษณีย์อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสบเมย : 58110

อำเภอสบเมย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
58110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง (MAE SARIANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่ 1 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053 681 356
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ