รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งเขาหลวง : 45170

อำเภอทุ่งเขาหลวง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี (THAWAT BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 375 หมู่ 15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 043 569 046
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ